Delve into action.

Biedrības mērķis

Biedrības mērķi ir sabiedrības informēšana par aktivitātēm un dalības iespējām Latvijas un ES kultūrtelpā; jauniešu kultūrizglītības veicināšana un to iesaistīšana dažādās aktivitātēs; jauniešu izglītības veicināšana ar inovatīvu un radošu pieeju; Latvija internetvides pieejamības stiprināšana caur daudzpusīgas informācijas izplatīšanu.


Fokuss

Šobrīd primārais fokuss ir tieši jauniešu izglītības veicināšana dažādos inovatīvos veidos, sadarbojoties ar plašu organizāciju tīklu. Šobrīd piedāvājam organizēt skolu vizītes, iedvesmas pasākumus un dažāda veida apmācības (īpaši digitālā vidē).

Statūti

Mūsu statūti atrodami šeit:
statuti-delve.pdf

Sabiedriskā labuma darbība

Kopš 2021. gada esam Sabiedriskā Labuma Organizācija (SLO) izglītības veicināšanas jomā.

Ar mūsu paveikto var iepazīties SLO gada pārskatā šeit:slo-delve.pdf

Valde

Gustavs Mārtiņš Upmanis

Valdes priekšsēdētājs


Sazinies ar mums:

biedribadelve@gmail.com


Tālrunis:

+37128663646


Artūrs Kurzemnieks

Valdes loceklis
Anna Beļeviča

Valdes locekle


Rekvizīti:

Biedrība "Delve"
50008227581
Maskavas iel a 108 - 19, Rīga, LV-1003
Swedbank AS
HABALV22
LV64HABA0551049972392